20.02.2020

Nieuws

Energielabel A bereikt bij BusinessCenter At The Park

Energielabel A bereikt bij BusinessCenter At The Park

Verduurzaming doorgezet

Bij BusinessCenter hechten wij veel waarde aan duurzaamheid van onze locaties. De afgelopen tijd zijn veel van onze locaties doorgegroeid naar een energie label A. Dat betekent dat zij niet of nauwelijks energie verspillen. Ook BusinessCenter At The Park heeft dankzij diverse werkzaamheden en inspanningen inmiddels dit label bereikt. 

Wat heeft BusinessCenter At The Park zoal gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Allereerst zijn er nieuwe HR cv ketels ingebouwd die gericht zijn op warmteterugwinning. Verder zijn er ventilatoren vervangen en is de huidige koelmachine eveneens vervangen. Ook is het totale pand nu voorzien van LED verlichting. Bovendien zijn er diverse installatiewijzigingen en regeltechniek doorgevoerd waardoor we inmiddels energielabel A hebben bereikt.