IZZ, een zorgverzekering specifiek voor mensen in de zorg.

Roland, leuk dat we elkaar spreken! Kun je wat vertellen over IZZ?

“IZZ is een stichting, heeft ruim 410.000 deelnemers aan een zorgverzekering, is opgericht in 1977 en het wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers. En dat is best bijzonder. Beide partijen waren in 1977 in gesprek en waren aan het onderhandelen over de ziektekosten. Uiteindelijk maakten ze samen een afspraak over de ziektekosten en zorgden ze ervoor dat deze afspraken werden opgenomen in de cao. Wij noemen de deelnemers leden en behandelen ze ook als leden.”

“IZZ is ooit begonnen met het dekken van de ziektekosten specifiek voor mensen die werken in de ziekenhuizen, maar is zich gaandeweg steeds meer gaan richten op alle mensen die werken in de zorg. Denk aan bijvoorbeeld de GGZ, de thuiszorg, gehandicaptenzorg en bloedbank Sanquin. De zorgverzekering die wij aanbieden, is specifiek voor mensen die werken in de zorg. VGZ en CZ maken de zorgverzekering, maar wij zorgen voor de inhoud van de zorgverzekering. Je kunt het vergelijken met een pak hagelslag van het eigen merk van Albert Heijn. Een bedrijf levert de hagelslag maar wel volgens de specificaties van Albert Heijn.”

“De afgelopen jaren zijn we ons binnen IZZ meer gaan richten op onderzoek, projecten en programma’s om mensen die in de zorg werken, gezonder te laten werken. Dit betekent dat we onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het ziekteverzuim omlaag kunnen krijgen, maar ook hoe we preventief ervoor kunnen zorgen dat minder mensen te maken krijgen met een burn-out. Dit is enorm belangrijk, omdat mensen die werkzaam zijn in de zorg pas op het laatst aan zichzelf denken.”

Wat een interessant verhaal over het ontstaan van IZZ. Kun je wat meer over jezelf vertellen?

“Mijn naam is Roland Kip en ik ben begonnen in de land- en tuinbouwsector. Grappig als je achternaam ‘Kip’ is. De afgelopen jaren heb ik voor allerlei soorten bedrijven gewerkt en heb ik in diverse Raden van Commissarissen gezeten. Zowel in de gezondheidssector, als in de verzekeringsbranche. Daarnaast heb ik een tijd in human resources gewerkt, in de verzekeringswereld en bij NS.

Wat ik zo leuk vind aan mijn functie als algemeen directeur bij IZZ, is dat ik alle kennis en ervaring van de afgelopen jaren kan toepassen in mijn huidige baan.”

Leuk om te horen hoe je in de zorgsector terecht bent gekomen. Wat voor een werkzaamheden vinden er plaats binnen IZZ?

“Wij hebben inzicht in het zorgverbruik van al onze leden. Zo weten we bijvoorbeeld hoeveel procent van de mensen in een bepaald ziekenhuis gebruik maakt van bepaalde zorg. Deze data zorgt ervoor dat we de cijfers kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen van dezelfde omvang. Voor ons is het interessant om te onderzoeken waarom 20% van de werknemers in het ene ziekenhuis gebruik maakt van fysiotherapie, terwijl in het andere ziekenhuis 60% van alle werknemers naar de fysiotherapeut gaat.”

“We weten ondertussen dat het verschil in gebruik van zorg ontstaat door het verschil in de organisatie van een ziekenhuis. Daarmee wordt bedoeld het organisatieklimaat: de mogelijkheid om een dialoog te gaan met elkaar. Je moet namelijk weten wat er speelt onder het personeel en je moet er alles aandoen om het personeel te behouden. Dit is één van belangrijkste onderdelen van ons werk. Net als het terugdringen van het ziekteverzuim in combinatie met het aanbieden van de beste zorg voor zorgprofessionals.”

Waarom richt IZZ richt zich specifiek op de zorg en niet op andere sectoren?

“Dit komt omdat IZZ in 1977 is opgericht door werknemers en werkgevers uit het ziekenhuis. Zoals al eerder verteld, zijn daar later andere zorgberoepen aan toegevoegd. De werkgevers van de mensen die werkzaam zijn in de zorg, betalen ook een stukje van de zorgverzekering omdat zorgprofessionals extra zorg nodig hebben.”

“Zo bieden wij de meeste fysiotherapiebehandelingen aan. Dit omdat veel zorgprofessionals veel moeten tillen en we weten dat er een grote behoefte is aan fysiotherapiebehandelingen. Ook hebben we een vroege signalering standaard in het pakket zitten. Dat betekent dat elke zorgprofessional te allen tijde contact kan opnemen met een psycholoog met als doel het verlagen van de psychische druk. De reden dat we werken met een vroege signalering, is dat we ervoor willen zorgen dat we op tijd kunnen ingrijpen, om te voorkomen dat iemand uitvalt. Mensen in de zorg staan onder hoge druk de afgelopen jaren. Denk aan agressie, hoge werkdruk, maar zeker ook de huidige situatie: de coronacrisis. Wij willen iedereen die in de frontline werkt, steunen. Daarom hebben we een aantal weken geleden aangekondigd dat wij het eigen risico tot maximaal €385,- compenseren als blijkt dat je corona hebt gehad en daardoor kosten hebt gemaakt voor bijvoorbeeld medische hulp of medicijnen.

Wat vind je het allerleukste aan je werk?

“Wat ik leuk vind is dat we maatschappelijke waarde toevoegen. Als wij ervoor zorgen dat de zorg in Nederland beter wordt, dan heeft heel Nederland daar profijt van. Dus als je een gezond Nederland wilt hebben, moet je een gezonde zorg hebben. Ik vind het mooi om samen te werken in een team en vraagstukken te behandelen die te groot zijn om alleen aan te pakken. Het opzoeken van die samenwerking zorgt voor energie. Samen kunnen we de belangen behartigen.”

Wat een mooi en nobel doel: Nederland gezonder maken. Waar ben je het meest trots op?

“Ik ben trots op stichting IZZ: alle medewerkers en het bestuur. We staan schouder aan schouder. Alle neuzen wijzen dezelfde kant op en dat is mooi. We hebben allemaal hetzelfde doel: het verbeteren van de zorg.”

“Daarnaast ben ik trots dat we kiezen voor innovatie en lef. Het ondernemers-lef, zoals het voorbeeld van het compenseren van het eigen risico van zorgprofessionals die corona hebben gehad en aanspraak hebben moeten maken op hun eigen risico. Als laatste ben ik onwijs trots op het grote netwerk dat we hebben en de impact die we kunnen maken met een klein team.”

Jullie hebben vast ook te maken met grote uitdagingen. Welke zijn dat?

“Het vergroten van ons marktbereik. Net als het telkens blijven verbinden binnen de verzekering, maar ook binnen de programma’s en projecten die we opzetten. De uitdaging van de sector is het tegengaan van versnippering. Soms wordt hetzelfde product wel vier of vijf keer uitgerold en dat is zonde. We willen werken aan een efficiëntere zorg.”

Sinds 1 maart 2020 huren jullie een corporate office op onze locatie in Apeldoorn. Hoe bevalt dat?

“Heel positief! Het huren bij BusinessCenter.nl bevalt erg goed. Het is mooi ingericht, het kantoor is goed bereikbaar en medewerkers hebben een veilig gevoel omdat het niet afgelegen is of op een industrieterrein gevestigd is. Je ziet dat ze oog voor detail hebben en het is daardoor een fijn kantoor om mensen te ontvangen. Daarnaast zijn we bezig met duurzaamheid wat voor ons een belangrijk onderdeel is bij het kiezen van een kantoor. Zo zijn onze vloerbedekking tegels gemaakt van gerecyclede visnetten uit de Filippijnen.”

“Voor ons is het belangrijk dat het gebouw en ons eigen kantoor goed toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor mensen in een rolstoel bijvoorbeeld. Gelukkig is dat het geval. Er is een lift aanwezig en er zijn brede deuren waar mensen in een rolstoel doorheen kunnen. We moeten alleen nog even testen of extra brede rolstoelen ook door onze deur passen.”

Stories